Privacystatement

Pri­va­cysta­te­ment en coo­kies

UpStore BV legt in het kader van de door haar geleverde dienstverlening gegevens van u vast. Middels dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door UpStore BV.

 

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

UpStore BV verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van onze website, ter verbetering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten voor onze eigen ondernemingen. Soms heeft UpStore BV bijzondere- en vertrouwelijke gegevens van u nodig. Zo kan het bij sommige overeenkomsten, noodzakelijk zijn om te vragen naar historische klantdata.

 

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen door UpStore BV worden vastgelegd en bewaard voor kwaliteitsdoeleinde en als bewijs onder andere ten aanzien van de inhoud van een telefoongesprek of een opdracht.

 

Bescherming

UpStore BV heeft passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

 

Persoonsgegevens van bezoekers worden zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De webpagina’s waar bezoekers persoonsgegevens invullen zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. UpStore BV houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Alle personen die kennis kunnen nemen van de door UpStore BV vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.
Uw rechten

Indien u wilt, kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. Wilt u weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, bijvoorbeeld om te controleren of deze gegevens juist zijn, of wilt u een wijziging doorgeven?

 

Stuurt u dan een brief, te samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: UpStore BV, Postbus 63, 1390 AB Abcoude. UpStore BV stuurt u dan binnen een week een overzicht, dan wel een bevestiging van de wijziging toe.
Gebruik van cookies

UpStore BV maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. In ons Cookiestatement leest u alles over het gebruik van cookies door UpStore BV.

 

Facebook, LinkedIN en Twitter
UpStore BV maakt gebruik van sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Als iemand informatie deelt via een sociaal netwerk, dan heeft UpStore BV daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, van LinkedIn en van Twitter om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser, of op deze pagina.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door UpStore BV. UpStore BV kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden. Deze derde treedt daarbij op als “bewerker” in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van UpStore BV.

 

UpStore BV sluit een bewerkersovereenkomst met bewerkers en draagt zorg dat de bewerkers technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens. In de bewerkersovereenkomst is vastgelegd dat persoonsgegevens voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan voor de uitvoering van de bewerkersovereenkomst met UpStore BV.
Meldplicht datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals UpStore BV, moeten datalekken melden aan Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: UpStore BV, Postbus 63, 1390 AB Abcoude.
Wijzigingen

UpStore BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of diensten.

 

Pri­va­cysta­te­ment UPSTORE BV

UpStore BV verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Ten behoeve van het bestellen van producten bij UpStore BV en de administratieve- en financiële afwikkeling daarvan.
  2. Ten behoeve van marketingactiviteiten van UpStore BV.
  3. Ten behoeve van garantiegegevens van geleverde artikelen.